Isolering för en bättre framtid

Hotellet Sliezsky Dom
​​

Hotellet Sliezsky Dom är högst beläget av alla hotell i Slovakien och kräver därför bästa lösningar vad gäller värmeisolering. URSA:s isoleringsprodukter har valts för både ytter- och innerväggar.

 

​ ​​​

Products used in the project