Isolering för en bättre framtid

 

 2015 URSA firma proekologiczna

URSA Polska Sp. z o.o. bedriver sin verksamhet enligt de högsta europeiska standarderna. Företagets ledningssystem uppfyller krav enligt PN EN ISO 9001:2009, PN EN ISO 14001:2005 och PN EN 18001:2004. URSA har i flera år med framgång använt detta kvalitets- miljö- och arbetsmiljösystem.

 

Produkter av glasull som URSA tillverkar har en betydande inverkan på vår miljö. Bland annat så bidrar de till en minskning av växthusgasutsläpp och energiförbrukning. Ett hustak som isoleras med ett 30 cm tjock lager glasull från URSA bidrar med en enorm minskning av CO2-utsläpp i atmosfären. På basis av genomförd livscykelanalys (bekräftad av miljödeklaration typ III och överensstämmelsen med standarden EN 15804:2012) så uppskattas det att denna typ av isolering installerat i medelstort hem medför årligen en begränsning av CO2-utsläpp som motsvarar vad ungefär 440 träd kan absorbera från atmosfären under samma tid.

​​