Isolering för en bättre framtid

 

 2015 dlaczego produkty z dobra lambda

Byggmaterial har varierande värmeledningsförmåga. Värmeledningsförmågan fastställs av värmeledningskoefficienten λ lambdavärde (grekiska bokstaven l) som har enheten [W / m * K] (Watt per meter yta och 0K).

 

Den här koefficienten illustrerar värmemängden mätt i Watt per timme som passerar genom det undersökta materialskiktet med tjocklek på 1 meter (och ytan 1 m2) vid en temperaturskillnad mellan materialets båda sidor som uppgår till en grad.

 

I hela Europa strävar man efter att minimera driftskostnader genom att använda bättre isoleringsmaterial. För närvarande håller vår glasull ett lambdavärde av λ =0,037 W/m*K.

 

Fördelar med att använda produkter med bra värmeisoleringsegenskaper är:

  • låga uppvärmningskostnader och behaglig värme på vintern,
  • Behagligare innomhus klimat på sommaren. More comfortable indoor climat in the summer.
​​​​​​​​​​​